Skolens historie

Syddjurs Friskole blev oprettet i 1980 af en gruppe forældre, som ønskede et alternativ til de kommunale folkeskoler. Det skulle være en lille, overskuelig skole, hvor alle børn og forældre kendte hinanden og havde indflydelse på skolens tilrettelæggelse og indhold. En skole, hvor undervisningen tog udgangspunkt i børnenes behov. Efter grundige undersøgelser valgte initiativgruppen Freinet- pædagogikken som dét pædagogiske grundlag, der bedst indfriede disse ønsker.

Landsbyskolen i Egens

Det første år havde skolen lokaler i et hus i Grønfeld, for året efter at flytte til den gamle landsbyskole i Egens. Skolebygningen indeholdt dengang to gruppelokaler og et loft med mange små rum, suppleret med et par redskabshuse i gården. Det hele omgivet af en gammel have med mange frugttræer og med en udsigt til Mols Bjerge. Siden er der kommer flere bygninger til og de enkelte huse har fået navne. Den oprindelige skolebygning, der ligger mellem gården og haven, kaldes “Havehuset”. I en del af den gamle have er der lavet fodbold- og basketbane og flere steder er der lavet legesteder. I 1997 købte skolen et tilstødende stykke landbrugsjord. På den tilkøbte jord er opført de bygninger, der nu huser 6.-9. klasse. Der er desuden et stort legeareal med bl.a. boldbane.

Fra børnehaveklasse til 9. klasse

Indtil 1991 kunne børnene gå på skolen til og med 8. klasse og siden da har skolen været fuldt udbygget fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Eleverne kan afslutte skoleforløbet med folkeskolens afgangsprøve.

Engagerede forældre

Til at begynde med blev skolen kollektivt ledet. Alle lærere var med i de ledelsesmæssige beslutninger og alle forældre og lærere sad i mindst et udvalg med et bestemt ansvarsområde. Efterhånden som skolen blev større og reglerne for skoleledelse samtidig strammere, blev der behov for en enklere ledelse. Dog lægger skolen stadig vægt på, at flest muligt deltager i beslutningsprocessen. Forældrene grundlagde skolen og forældrenes engagement er og bliver fundamentet for skolens virke.

historie