Indmeldelsesblanket - Generel information:

Hvornår ønskes barnet optaget:
Nuværende dagpasningstilbud/skole og klassetrin:
Navne på søskende, der går på skolen:
Hvis der er tale om skoleskift – beskriv årsager:

Om barnet:

Barnets fulde navn:
Fødselsdag:
Adresse:

Om barnets moder:

Moderens fulde navn:
Adresse:
Mobil:
Email:

Om barnets fader:

Faderens fulde navn:
Adresse:
Mobil:
Email: