Rengøring

Kort om rengøring
I det daglige klares rengøringen i store træk af eleverne. Den grundigere rengøring klares i weekenderne, hvor forældrene rykker ud og gør rent i krogene.

Forældrene bliver delt op i hold á 12 til 14 personer, der hver tildeles 3 arbejdslørdage gennem et skoleår og vi har nedenfor lavet en anvisning på, hvordan arbejdet kan tilrettelægges:

Forældrerengøring
Det forudsættes at alle rum er ryddelige, at stole er sat op og at der er fejet. I alle rum (undervisningslokaler, personalerummet med toiletter, elevtoiletter, trapper, gange, køkkenet, kontoret og voksentoilettet i baggang i Havehuset) skal følgende arbejde udføres hver rengøringsweekend: Gulve skal støvsuges eller fejes, hvis det er nødvendigt. Gulve skal vaskes. Reoler, vindueskarme og skabe skal tørres af. Vægge, døre, dørkarme, paneler, lamper og radiatorer skal rengøres. Følere til alarmerne i Havehuset, Bikuben, Soltemplet og Udskolingen skal tørres af.

Der står støvsugere i Bikuben, Pavillonen, Soltemplet, Havehuset oppe og Havehuset nede. I skabene i gangen ved kontoret i Havehuset er der depotrum for rengøringsartikler.

Skabene indeholder sæbe til gulve (alle slags), klude, universalrengøringsmiddel (til overflader), vinduespuds, toiletrens, lille kost og fejeblad, engangshandsker, støvsugerposer, poser til papirkurve, sorte skraldesække, madameposer, vinduesskraber.

rengoring

Den forælder, hvis navn er understreget, skal fremskaffe nøglen til skolen og koden til tyverialarmerne og har således ansvar for at låse op og lukke. Han/hun orienterer resten af holdet om rengøringen, afkrydser rengøringslisten og orienterer kontoret om eventuelle problemer og mangler. Efter endt arbejde afleveres nøglen på kontoret.

Er det ikke mulig at komme på de tildelte datoer, bytter man indbyrdes. Rengøringen foregår mellem kl. 9 og 12, med mindre andet aftales indbyrdes.

Når der skal suppleres op eller tilføjes rengøringsartikler lægges en seddel på kontoret efter endt rengøring.

Forældre og papforældre, der ikke står på listen, fordi de ikke har barnet boende eller af anden grund ikke figurerer på skolens lister, men som alligevel gerne vil deltage i rengøringen, opfordres hermed til at melde sig til kontoret, så finder vi et tidspunkt, hvor I kan gå ind. Vi har brug for Jer.

Læs retninglinjer for forældrearbejde

God arbejdslyst! :-)