Syddjurs Friskoles SFO

Hvem er vi?

Til daglig er vi fem voksne tilknyttet sfo’en. Vi er:

  • My Thode er daglig leder og inklusionspædagog på skolen
  • Ruth van der Veen er også støttepædagog på skolen
  • Nynne Steenild Pædagog
  • Karina Hjorth Pedersen Pædagog
  • Andreas Krogh-Meyer Pædagogmedhjælper

SFO holder til i Pavillonen og Bikuben.

Åbningstider:

Morgen: 7-9
Og igen efter skoletid fra 14.00 til 16.30
fredag dog fra kl.12.00 til 16.30

SFO’en har åben i første og sidste uge af sommerferien.
Alle andre ferieuger holdes der lukket

Kontakt os:

Telefon: 51 24 01 44

Busser:

De børn der kommer fra Ebeltoft kl. 8.00 bliver fulgt over vejen af en voksen. Vi følger børn fra 0. Til 3. Kl. til bussen kl. 12, 14 og 15. Husk gyldig rejsehjemmel.

Vi serverer en eftermiddagssnack hver dag ved 14-tiden.

I SFO’en har vi forskellige traditioner så som Halloweenfest, Julehygge, Forårsfest, og sommerferiefrokost. Se skolens kalender for datoer.

Vores pædagogiske profil:

I tråd med skolens værdigrundlag, bygger vores arbejde på en anderkendende, inkluderende pædagogik, som tager udgangspunkt i børnenes behov og lyst.

Krydret med engagerede voksne og diverse små og store aktiviteter, er SFO’en et spændende, trygt og sjovt Fristed før og efter skoletid.

Vores børn og voksne har ret til at blive set og hørt. Vi er et sted hvor børn og voksne kan li’ at være.

Vigtigt for os er:

   • Tid til leg
   • Frihed under ansvar
   • Respekt for hinanden
   • Accept af forskellighed
   • God kommunikation

sfo