Temaer

I temaperioderne er alle lærere på fuld tid, derfor har vi en supergod lærerdækning i temaperioderne. Mange forældre deltager desuden også en eller flere dage.

I temaperioderne er skemaet brudt op og eleverne arbejder ofte i aldersintegrerede grupper.

September
I september arbejder skolen med kulturtema i to uger. De ældste elever tager til udlandet. Vi rejser gennem tiden og kunsten og når, på de sidste fire år af elevernes skolegang, at komme fra middelalderen til nyere tid. Vi har bl.a. rejst til Berlin, Paris, Firenze, Prag, Budapest og London. Vores mellemgruppe arbejder med Norden og femte klasse besøger vores venskabsskole i Sverige.

Oktober
I oktober har vi avistema, hvor hele skolen arbejder med avisen på mange forskellige måder . Eleverne fra 8. og 9. klasse deltager i den landsdækkende aviskonkurrence.

November
I slutningen af november eller starten af december har vi værkstedsuge, hvor vi på tværs af klasserne fremstiller ting og sager, som vi vil sælge på Bazar’en der ligger lørdagen umiddelbart efter – overskuddet går til børn, der trænger.

December
I december har vi juletema. Her øver vi bl.a. Luciakor og andet optræden til vores Lysfest. Skolen er delt op i et nissehold og et Luciakor.

Vinterferie
Op til vinterferien arbejder vi med teatertema, der afsluttes med flere opførelser.

Påskeferie
Op til påskeferien har vi projekttema. Alle arbejder med elementer fra projektopgaven og 9. klasse skriver deres obligatoriske projektopgave her.

Maj
Midt i af maj måned har vi “Nyt Hus”, hvori eleverne besøger det hus, de skal være i efter sommerferien.

Lejrskole
Vores sidste store tema er den årlige lejrskole, hvor hele skolen rejser til et sted i Danmark.

lejrskole-klitten