Ansatte:

Bestyrelse og referater

Om bestyrelsen

Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse. Den vælges på den årlige generalforsamling, som er skolen højeste myndighed og består af skolens forældre. I bestyrelsen sidder repræsentanter for forældrekredsen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift overholder skolens vedtægter og loven om frie grundskoler. Bestyrelsens ansvarsområde er bl. a. ansættelse og afskedigelse af lærere, fastsættelse af skolepenge, skolens vedligeholdelse og regnskab.

Bestyrelsesmøderne, som er fastlagt i kalenderen, er åbne for alle forældre, elever og ansatte på skolen.

  • Formand: Toke Høye
  • Næstformand: Louise Rosenbaum
  • Økonomi: Helle Riis Thomsen
  • Medlem: Jane Wiemann
  • Medlem: Karsten Bay
  • Medlem: Carsten Høy Gemal
  • Suppleant: Henrik Knudsenn
  • Suppleant: Helene Damgaard Laursen
  • Suppleant: Jeppe Hougaard