Trivselsgrupper

Det er trivselsgruppernes formål at fremme trivslen på tværs af børnene i klassen/gruppen ved at afholde 2-3 arrangementer uden for skoletiden i løbet af et skoleår. Arrangementer kan være for børnene, børnene og deres forældre, eller børnene og deres familier.

Trivselsgrupperne etableres klassevis
Der vælges 2-3 medlemmer til trivselsgrupperne for et år af gangen på årets første forældremøde. Det er en rigtig god ide at mødes første gang allerede i september og få fastlagt årets aktiviteter. En klasseweekend for familien med overnatning er en god ide, som skolen gerne vil bakke op om som en kommende tradition.

Fremmer socialt samvær for alle
Arrangementerne har desuden til formål at fremme kontakten mellem forældrene, da samvær med hinanden og kendskab til hinandens børn er vigtig for alles trivsel på skolen.

trivsel